Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning
 
Bestyrelsen, der består af seks medlemmer, vælges på den ordinære generalforsamling, og konstituerer herefter sig selv med en formand og næstformand. Endvidere vælges en til tre suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en 2-årig periode mens suppleanterne vælges for et år ad gangen, hvorefter genvalg kan finde sted. Valgperioderne er forskudte i forhold til hinanden således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer ikke løn for indsatsen, men modtager et skattefrit honorar på 3.700 kr. årligt

Formand Morten Duedahl
Jagtvej 70, 2th
Mobil: 51 75 68 64
Bestyrelsesmedlem Signe Fauerskou
Stevnsgade 35m st. th.
Bestyrelsesmedlem Jens Nøhr
Stevnsgade 33, st.th
Tlf.: 35 39 35 15
Mobil: 22 75 19 43
Bestyrelsesmedlem Bengt Strunch
Jagtvej 68, 3.tv
Bestyrelsesmedlem

Søren Grønbjerg
Stevnsgade 39, 3. th

Bestyrelsesmedlem

Andreas M. Laursen
Stevnsgade 43, 3. th

Suppleant

Kersti Brosbøl Engelund Friis

Stevnsgade 31, 3. th

Suppleant

Charlotte Olsen
Stevnsgade 43, 3.tv

SuppleantMads Jamer Brevadt
Stevnsgade 39, st. tv

Kontakt til bestyrelsen kan ske til alle bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.
Spørgsmål vedrørende husleje og den daglige administration rettes bedst til vores adminstrator som er:

Qvortrup Administration A/S
Sortedam Dossering 43
2200 København N
Tlf 35 35 43 00

Vores kontaktperson ved Qvortrup er Charlotte Lie.

Henvendelser vedrørende ejendommen, vedligeholdelse, varme, skader, grafitti osv. bedes rettet skriftligt til vores varmemester/vicevært her fra hjemmesiden eller via dennes postkasse ved opgangen Stevnsgade 31.
AB Postgården CO Qvortrup admnistration A/S Sortedam Dossering 43 DK 2200 København N
www.postgaarden.dk